Vergoedingen

Een deel van de zorg die tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen leveren valt onder de basisverzekering. Zo worden tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten. Tandartskosten voor kinderen vallen ook niet onder het eigen risico.

Voor volwassenen wordt maar een heel beperkt deel van de behandelingen van de tandarts vergoed vanuit de basisverzekering, waaronder klik- en kunstgebitten. U kunt er daarom voor kiezen een aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen. Of u zich aanvullend wilt verzekeren, en zo ja hoe uitgebreid, bepaalt u natuurlijk zelf.

Voor behandelingen boven de €250 zijn we verplicht u een begroting mee te geven. Als u wilt kunnen we ook een begroting maken voor een behandeling die minder gaat kosten. Ook proberen we de vergoeding door de zorgverzekeraar (uit basis- of aanvullende tandartsverzekering) voor u inzichtelijk te maken met behulp van Pien, een tool die in de wirwar van verzekeringspakketten uitrekent wat u zelf moet betalen. Wilt u echt 100% zekerheid adviseren we de begroting voor te leggen aan uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie over verzekeren voor tandheelkundige hulp?

Nota's

Voor patiënten die verzekerd zijn bij CZ, Delta Lloyd of Ohra wordt de nota meestal direct ingediend bij uw zorgverzekeraar. Zij betalen een deel van de rekening en de eigen bijdrage verrekenen ze met u. Als u bijvoorbeeld geen aanvullende tandartsverzekering heeft, zal de zorgverzekeraar in veel gevallen niets betalen en kiezen we er soms voor de rekening niet direct bij de zorgverzekeraar in te dienen.

Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar wordt de nota verzorgd door het factoringsbureau Infomedics. Zij kijken wat uw verzekeraar betaalt en declareren uw eigen bijdrage bij u zelf.  De rekening hiervan wordt digitaal verzonden naar het emailadres dat bij ons in het systeem bekend is. Geeft u wijzigingen van emailadres aan ons door! Mocht u geen digitale nota willen ontvangen, geeft u dit dan aan in de praktijk.

Voor vragen over uw nota kunt u bellen met Infomedics 036-2031900, of kijk op infomedics.nl