Periodieke controle

Bij ons in de praktijk besteden we veel aandacht aan preventie, het voorkomen van problemen in de mond. In principe zien we iedereen graag twee keer per jaar voor controle. Per patiënt bekijken we of er reden is om de controletermijn aan te passen; voor mensen die al jaren een erg stabiel gebit hebben en bijvoorbeeld vaak bij de mondhygiëniste komen hanteren we soms een langere controletermijn, bij mensen met veel problemen zoals gaatjes of een erg droge mond adviseren we soms om vaker dan elke half jaar te komen. Meestal plannen we de volgende controle gelijk in na uw controlebezoek, als u liever een oproep per e-mail ontvangt kunt u dat bij ons aangeven.

Tijdens de controle zal de conditie van uw tanden en tandvlees uitgebreid onderzocht worden. Zo zal er gekeken worden of er geen gaatjes in uw tanden en kiezen zitten en of uw tandvlees niet ontstoken is. Als uw mondhygiëne ontoereikend is, zal er samen met u gekeken worden hoe deze verbeterd kan worden. Voeding speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gaatjes. Indien nodig zal er bekeken worden waar in uw voedingspatroon aanpassingen kunnen worden gedaan om de mondgezondheid te bevorderen. Mondhygiëne- en voedingsinstructies worden bij ons over het algemeen door een van de preventieassistentes gegeven.

Tandsteen verwijderen
De gezondheid van het tandvlees is erg belangrijk. Ontstoken tandvlees kan wanneer dit niet behandeld wordt overgaan in verlies van de steungevende weefsels rondom de tanden en kiezen. Dit heet het parodontium. Een ontsteking van het parodontium, ook wel parodontitis genoemd, kan uiteindelijk leiden tot verlies van de tanden en kiezen. Dat moet natuurlijk ten alle tijden voorkomen worden! Als er sprake is van ontstoken tandvlees zal er direct een instructie gegeven worden hoe u hier zelf iets aan kunt doen. Daarnaast zal er gekeken worden of er tandsteen op de tanden en/of kiezen aanwezig is. Tandsteen zorgt voor een slechte conditie van het tandvlees en daarom is het belangrijk aanwezig tandsteen eens in de zoveel tijd weg te laten halen. Wanneer de hoeveelheid tandsteen beperkt is, zal dit tijdens de periodieke controle door de tandarts of door een van onze preventieassistentes verwijderd worden. Als er veel tandsteen zit, het tandsteen ook onder het tandvlees zit en/of er sprake is van parodontitis, zal de tandarts u verwijzen naar de mondhygiëniste.

Röntgenfoto’s
Bij een goede periodieke controle hoort ook het eens in de zoveel tijd maken van röntgenfoto’s. Met name de plekken tussen de kiezen kunnen veelal niet direct met het oog beoordeeld worden en dit zijn juist de plekken waar snel gaatjes kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen röntgenfoto’s behulpzaam zijn bij het opsporen van tandsteen onder het tandvlees. Soms zal er een overzichtsfoto van uw gebit gemaakt worden. Veelal maken we deze foto om de ligging van de verstandskiezen te beoordelen, maar bijvoorbeeld ook als we alle wortelpunten van zwaar gevulde tanden en kiezen op ontstekingen willen controleren of de bothoogte in beeld willen brengen bij ernstige parodontitis. Over het wel of niet maken van een röntgenfoto bestaat nogal eens discussie, omdat röntgenstraling niet goed is voor de gezondheid. U mag er altijd van uitgaan dat wij een goede afweging maken of het maken van een röntgenfoto in een gegeven situatie wel of niet gerechtvaardigd is.