Kunstgebitten

Als teveel tanden of kiezen ontbreken is het soms niet meer mogelijk (om praktische of financiële redenen) om de ontbrekende elementen aan te vullen met vaste voorzieningen (implantaten of bruggen). In dat geval zal voor de aanvulling gekozen moeten worden voor een uitneembare voorziening; een volledig kunstgebit, een partiële prothese of een frameprothese.

In onze praktijk worden al deze kunstgebitten ook vervaardigd, vaak door de klinisch-prothese technicus, Chris Hendriksen van Hendriksen Tandtechniek in Goes. Een klinisch prothesetechnicus is een tandtechnicus die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese. Voor de vervaardiging van uw prothese moeten diverse fases worden doorlopen.

Voor meer informatie en een animatie over een implantaat kunt u hier klikken.