Implantaten

Als tanden of kiezen ontbreken zijn er verschillende mogelijkheden om deze aan te vullen. Als er naast het ontbrekende element nog goede buurelementen aanwezig zijn, kan er gekozen worden voor een brug. In veel gevallen is het plaatsen van een implantaat ook een goede oplossing. Het plaatsen van een implantaat gebeurt niet in onze praktijk, daarvoor verwijzen wij u meestal naar de kaakchirurg van de MKA-groep. Na plaatsing van het implantaat volgt een inhelingsperiode waarna door ons een implantaatkroon wordt geplaatst.

Een andere situatie waarin plaatsing van implantaten vaak geïndiceerd is, is voor het geven van steun aan een loszittend kunstgebit. Zeker in de onderkaak heeft een kunstgebit vaak weinig houvast. Na het plaatsen van implantaten (vaak twee stuks) kunnen drukknoppen geplaatst worden waarop het kunstgebit vast klikt.

Voor meer informatie en een animatie over een implantaat kunt u hier klikken.